Добредојдовте во Македонијалек, првата приватна веледрогерија во Македонија.

Развојниот пат на Македонијалек датира од 1978 година, а со постојана структура и сопственост на капиталот претпријатието функционира од 1991 година.

Низ неколкудецениската работа, Македонијалек прерасна во современо и добро организирано претпријатие, кое е лидер во индустријата. Многубројните награди, признанија и сертификати дополнително ги потврдуваат високите вредности и принципи според кои се раководи Македонијалек.

Со цел брзо и навремено, квалитетно и прецизно опслужување на клиентите, Македонијалек денес располага со современа административна зграда со површина од 800м², модерно опремени магацински простории со површина од 1.850м² како и консигнациски склад со површина од 250 м², сите организирани според нормативите на ИСО стандардите за квалитет, системот за управување со квалитет, како и ЕУ директивата за добра дистрибутивна пракса.

Македонијлек е првата веледрогерија во Македонија со имплементиран полуавтоматски систем за магацинско работење од австриската компанија KNAPP.

Оваа ниво на високотехнолошка опременост ги потврдува заложбите на Македонијалек за постојан развој, квалитет, ефикасност и лидерство.

Дополнително магацинските простории се опремени со неколку разладни комори, како и со специјални сектори за складирање на лекови и производи со посебен режим на чување. Магацините се екипирани со најмодерните достигнувања од информатичката технологија во врска со континуирано следење и контрола на температурата и другите важни параметри.

За брз, безбеден и сигурен транспорт на нашите производи, Македонијалек располага и со современ возен парк кој опфаќа повеќе лесни возила, пикап фургони, како и климатизирани комби возила.

Македонијалек располага и со сопствен агрегат за напојување со електрична енергија, целосно интегриран систем за противпожарна заштита и интерен систем за обезбедување со сопствена чуварска служба, што дополнително ја чини Македонијалек доверлив, сигурен и сериозен партнер.