Достигнувања

 • Имплементација на систем за полуавтоматско магацинско работење -KNAPP

 • Имплементација на систем за онлајн нарачки (be2be)
 • QC100 моделот на Total Quality Managment моделот
 • Имплементација на стандардот за управување со квалитет  ISO 9001:2015 и стандардот за управување со животна средина ISO 14001:2015 стандардот.
 • Соработка со сите светски реномирани компании присатни на македонскиот пазар
 • Склучени повеќе застапнички договори и договори за консигнациско работење
 • Отворање на еден од најсовремените и најдоброорганизирани консигнациски складови на територијата на Р. Македонија
 • Дистибутивна мрежа до сите аптеки, здравствени организации (јавни и приватни), клинички центри и институти.
 • Задоволство на купувачите преку воспоставен партнерски однос и целосна поддршка од нивна страна
 • Членство во Американско-македонска стопанска комора (AmCham)
 • Членство во Македонско- Израелски бизнис клуб
 • Членство во Македонско-германски стопански здруженија
 • Учество на домашни и меѓународни тендери
   Референци:

– Тендери во повеќе Јавни Здравствени Установи и Институти.

– Тендерот на Министерство за Здравство за вакцини.

– Меѓународен тендер за лекови на Косово (UNOPS-Косово).

– Успешна соработка со мисијата на КФОР, амбасадата на Кралството на Норвешка како и Амбасадата на Соединетите Американски Држави.