За нас

Македонијалек е првата приватна веледрогерија во Македонија.
Развојниот пат на Македонијалек датира од 1978 година, а со постојната структура и сопственост на капиталот претпријатието функционира од 1991 година.

ГАЛЕРИЈА