Добредојдовте во Македонијалек, првата приватна веледрогерија во Македонија.

Развојниот пат на Македонијалек датира од 1978 година, а со постојана структура и сопственост на капиталот компанијата функционира од 1991 година.

Низ неколку децениската работа, Македонијалек прерасна во современа и добро организирана компанија, лидер во индустријата. Многубројните награди, признанија и сертификати дополнително ги потврдуваат високите вредности и принципи според кои се раководи Македонијалек.

Македонијалек денес располага со современа административна зграда со површина од 800м², модерно опремени магацински простории со површина од 1.850м² како и консигнациски склад со површина од 250 м².  Дополнително магацинските простории се опремени со неколку разладни комори, како и со специјални сектори за складирање на лекови и производи со посебен режим на чување. Магацините се екипирани со најмодерните достигнувања од информатичката технологија во врска со континуирано следење и контрола на температурата и другите важни параметри.

Македонијлек е првата веледрогерија во Македонија со имплементиран полуавтоматски систем за магацинско работење од австриската компанија KNAPP.

За брз, безбеден и сигурен транспорт на нашите производи, Македонијалек располага и со современ возен парк кој опфаќа повеќе лесни возила, пикап фургони, како и комби возила опремени со модерна и софистицирана опрема за температурно контролиран процес на дистрибуција.

Македонијалек располага и со сопствен агрегат за напојување со електрична енергија, целосно интегриран систем за противпожарна заштита и интерен систем за обезбедување со сопствена чуварска служба, што дополнително ја чини Македонијалек доверлив, сигурен и сериозен партнер.

Сите процеси во Македонијалек се организирани според нормативите на интернационалниот стандард за квалитет ИСО 9001:2015, како и според начелата на ЕУ директивата за добра дистрибутивна пракса. Дополнително сите активности во Македонијалек се усогласени и се во насока на    заштита на животната средина согласно со барањата на стандардот зa заштита на животната средина ИСО 14001:2015