Производи

Основната дејност на Македонијалек е дистрибуција на широк асортиман на:

  • лекови и вакцини
  • ОТЦ производи
  • медицински потрошен материјал
  • диететски производи и детска храна
  • медицински апарати и инструменти
  • медицинска козметика
  • беби програма

Македонијалек е докажан и сигурен партнер кој со својата широка палета на производи снабдува преку 500 аптеки ширум Македонија, сите јавни здравствени установи, како и странски мисии во Република Македонија.
Покрај тоа, Македонијалек веќе неколку години упешно ги опслужува своите странски партнери со консигнацискиот склад, кој важи за еден од најдобро организираните царински складови од овој вид на територијата на Република Македонија.